Huisartsenpraktijk Hart heeft vanaf 2015 het NPA kwaliteiskeurmerk.

NHG praktijkaccreditatie (NPA) is een kwaliteitskeurmerk voor huisartsenpraktijken. Dit keurmerk toont aan dat een praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen en constant werkt aan kwaliteitsverbetering.

De NPA toetst in driejaarlijkse audits of de huisartsenpraktijken die meedoen verantwoorde zorg leveren. De eisen waaraan huisartsenpraktijken moeten voldoen zijn vastgesteld door vertegenwoordigers van de huisartsen, patiënten, zorgverzekeraars en de inspectie.